100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programları Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

05 Ağustos 2022 / 09:04:23
ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. - İbrahim Halil KEŞKÜŞ

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen alanda 2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

100/2000 Doktora Bursu İçin Açılan Bölüm:

Alan

Kontenjan

İKTİSAT

1

Genel Başvuru Koşulları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak. Gaziantep Üniversitesi doktora programı başvuru şartlarını taşıyor olmak)

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
 2. Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
 3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. (Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar).
 4. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.

https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar.pdf

Başvuru Alınacak Program ve Mezuniyet Koşulları

Araştırma Alanı

Mezuniyet Koşulları

Gelişim Ekonomisi

Üniversitelerin

İktisat Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Burs Başvuru Formu (doc)
 2. Lisans ve yüksek lisans diploması / mezuniyet belgesi
 3. Lisans ve yüksek lisans not dökümleri
 4. ALES belgesi (ALES’ten en az 55 almış olmaları gerekir)
 5. Yabancı dil belgesi (Eğitim dili Türkçe olan Anabilim Dallarında YDS veya YÖKDİL puanı en az 55, Eğitim dili İngilizce olan Anabilim Dallarında YDS veya YÖKDİL puanı en az 75 puan almaları zorunludur)
 6. İki adet vesikalık fotoğraf
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvurular, ilanda yer alan tarihler içerisinde ve belirtilen tüm belgelerle birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsüne şahsen yapılacaktır.

Başvuru Takvimi

 • 08-15 Ağustos 2022 : Adayların Enstitülere başvuruları (Saat 17:00’ye kadar)
 • 16 Ağustos 2022 : Yazılı/Mülakat sınavı (saat 10:30)
 • 16 Ağustos 2022 : Sonuçların üniversitemiz internet sayfasından ilanı (saat 18:00)
 • 17 Ağustos 2022 : Kazanan adayların Öğrenci İşlerine Kaydı

Sınav Yeri

 • Mülakat 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:30’da Sosyal Bilimler Enstitüsünde olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanının 50’si, sözlü mülakat değerlendirmesinin 25’i, yüksek lisans not ortalamasının 25’i, değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.
 • Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

Başvuru Adresi ve İletişim Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşke

Üniversite Bulvarı, Şehitkâmil, Gaziantep

+90 342 317 18 97

sosbil@gantep.edu.tr

http://sbe.gantep.edu.tr