ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN İKAMET İZİNLERİ

19 Şubat 2021 / 13:47:27
ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. - İBRAHİM HALİL EFENDİOĞLU

Tüm Uluslararası Öğrencilerimizin Dikkatine

Uluslararası öğrenciler öğrenim veya TÖMER kurs süreleri boyunca ikamet izni alarak ilimizde yasal olarak kalabilmektedirler. Bu öğrencilerin iş ve işlemlerinde herhangi bir cezai müeyyideye tabi olmamaları ve yasal kalışlarını devam ettirmeleri için yerine getirmeleri gereken birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar;

1. Adres, pasaport, medeni hal ve soyadı gibi durumların değişmesi halinde bu değişiklikleri yirmi (20)
gün içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

2. Fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve yirmi (20) gün içerisinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenebileceği bilinmelidir.

3. Öğrenciliğin devam etmemesi gerekçesiyle ilişiğin kesilmesi ve kursun sona ermesi veya iptal edilmesi halinde her iki durumda on (10) gün içerisinde durumlarına uygun yeni bir ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

4. Mezun olan öğrencilerin ülkemizde kalmaya devam etmek istemeleri halinde (öğrenci ikamet izni
süreleri olsa dahi) mezuniyet tarihi baz alınarak on (10) gün içerisinde durumlarına uygun yeni bir ikamet
izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

5. Öğrencilerin ülkemizde kalmaya devam etmek istemeleri halinde mezuniyet tarihlerini beklemeden mezuniyet tarihinden altmış (60) gün öncesinden eikamet üzerinden ikamet izni başvurusunda bulunabileceği ve burada başvuru yaptıkları tarih baz alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin hesaplama yaptığı bilinmelidir.