2019-2020 II.Dönem Öğretmenlik Uygulaması Öğrenci Listesi

08 Ekim 2019 / 09:13:24
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Fakültemize bağlı olarak yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı YÖK’ün belirlediği “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda yürütülmektedir. İlgili mevzuat kapsamında öğretmen adaylarımız, iki dönem halinde aldıkları pedagojik formasyon eğitimlerinin II. döneminde 12 hafta boyunca (haftada 1 tam gün -6saat- ya da 2 yarım gün olmak üzere) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda “Öğretmenlik Uygulaması” dersine devam etmeleri gerekmektedir.

Bazı adayların “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muafiyetleri konusunda talepleri olmaktadır. Bu talepler ilgili mevzuata uygun olarak değerlendirilmektedir. Birimimize yapılan başvurular ilgili mevzuatın “Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi” ile ilgili açıklamaların olduğu 4. Bölümde öğretmenlik uygulaması dersinin muafiyetiyle ilgili olarak aynen şöyle ifade edilmektedir:

“Madde 10: (4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.”

Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmenlik Uygulaması” dersine devam-devamsızlık ve muafiyet durumlarını MEBBİS üzerinden takip etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 19.01.2018 tarihli ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersine ilişkin yazısında, ‘Bu derste, öğrencilerin performanslarının değerlendirildiği sonuç ve genel değerlendirme formalarında yer alan değerlendirmelerin, öğretmenlerin işe alımında gerçekleştirilen mülakatlarda veri olarak kullanılmasının planlandığını’ bu doğrultuda sürecin eksiksiz tamamlanması gereği vurgulanmıştır.

İlgili mevzuat doğrultusunda (Madde 10) olan pedagojik formasyon programının II. döneminde derslere devam ederken aynı zamanda MEB’e bağlı bir okulda ya da ilgili yönetmelik maddesinde belirtilen kurumlarda öğretmenlik yapmakta olduğu için Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet talebinde bulunan öğretmen adayı öğrencilerimiz de muaf olmayıp devam edecek öğrenciler gibi MEBBİS’e kayıtları yapılacak, Öğretmenlik Uygulaması döneminin, yani 12. hafta sonunda öğretmenlik yaptıkları kuruma 12 hafta boyunca devam ettiklerini belgelendirmeleri durumunda muafiyet işlemleri kesinleşecektir.

Muafiyet için öğretmenlik yaptıklarını beyan edenlerin dönem içinde çalıştıkları kurumdan 12 haftayı tamamlamadan ayrılmak durumunda olan öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması için MEBBİS’e kayıtlı olduğu staj okulunda staja devam etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu Öğretmenlik Uygulaması dersinden başarısız olacak ve sertifika almaya hak kazanamayacaklardır.

NOT: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 08.10.2019 SALI İTİBARİYLE BAŞLAMIŞ OLUP, ÖĞRENCİLERİN İLGİLİ OKULLARDA STAJA BAŞLAMALARI GEREKMEKTEDİR.

Doküman/Dosya
2019-1-ogretmenlik-uygulamasi-ogrenci-listesi12840.pdf