MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ DUYURUSU

04 Eylül 2019 / 13:21:40
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz programlarına yatay geçiş ve merkezi yerleştirme sınavı ile kayıt yapma hakkı kazanan öğrencilerimizin varsa muafiyet işlemlerine ilişkin olarak; Gaziantep Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin Başvuru Esasları başlıklı 5. maddesinde aynen;

"(1) Muafiyet/intibak işlemleri için öğrencilerin, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılı ders kayıtlarının son gününe kadar, Hazırlık eğitimi uygulayan programlarda ise öğrenci bu eğitimini başarı ile tamamladıktan sonraki ilk yarıyıl da ders kayıtlarının yapıldığı son güne kadar ilgili Program/ Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihler dışındaki muafiyet/ intibak talepleri veya muafiyet/ intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.

(2) Başvuru şahsen yapılmalıdır. Başvuru süresi dışındaki başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik birimin öğretim programında muaf olmak istedikleri ders / dersler varsa bunları başvuru dilekçelerinde belirtmeleri gerekir." denilerek getirilen düzenleme uyarınca muafiyet başvurularının yukarıda belirtilen yasal düzenleme çerçevesinde 13.09.2019 tarihine kadar bağlı olduğunuz Bölüm Başkanlığına bir defaya mahsus olmak üzere yapılması gerekmektedir.

İlgili öğrencilermize öenmle duyurulur.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanlığı