PEDAGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET DUYURUSU

19 Şubat 2019 / 11:16:31
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

18 Şubat 2019 tarihinde başlamış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında iki dönem boyunca alınacak aşağıdaki derslerden muaf olma durumundaki öğrencilerimizin, söz konusu dersleri daha önce alarak başarılı olduklarına dair belgelerini ekte sunulan dilekçe ile birlikte 25 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Pedagojik Formasyon Birim Sekreterliğine (B Blok, 3. Kat, 305 No'lu Oda) kendileri veya bir başka kişi aracılığı ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Eğitim Bilimine Giriş
  2. Eğitim Psikolojisi
  3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  4. Öğretmenlik Meslek Etiği
  5. Öğretim İlke ve Yöntemleri
  6. Rehberlik
  7. Sınıf Yönetimi
  8. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
  9. Özel Öğretim Yöntemleri
Doküman/Dosya
ders-muafiyeti-dilekcesi12727.pdf