PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜNCEL STAJ LİSTESİ

05 Ekim 2018 / 16:05:29
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

1-Öğretmenlik Uygulaması dersi 01.10.2018 tarihinde başlayarak, 04.01.2019 tarihinde sona erecektir.

2-Öğretmenlik Uygulaması haftada bir tam ya da iki yarım gün olmak üzere 14 hafta/ en az bir yarıyıl süre ile yapılır. Öğretmen adayları, bu sürenin en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir.

3-Uygulama günleri, uygulama öğretmenleri tarafından belirlenecektir.

4- Uygulama Okulları ve Uygulama Grupları hiçbir surette değiştirilememektedir.

NOT: Muafiyet başvurusunda bulunan öğretmen adayladan en az 1 öğrenim yılı çalıştığını belgelendirenler staj listesinden çıkarılmıştır.

Doküman/Dosya
2018-2019-guz-donemi-staj-listesi-guncel-2803102018-2912601.pdf