İntörn Öğrenciler Hk

04 Ocak 2018 / 10:07:30
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - FATMA GÜNAY BOSTANCI

FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi :15.12.2017

Toplantı No : 13

15.12.2017 tarihinde toplanan Fakülte Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

2017/36

Üniversite Senatosunun 31.10.2017 tarih ve 16 nolu toplantısında alınan 6 nolu kararın 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde aşağıdaki şekilde uygulanmasına;

1. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında İNTÖRN olacak öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerin de intörnlük dersi ile birlikte ilaveten daha önceki dönemlerde alıp FF veya FD ile kaldığı dersleri alabilirler.

2. Uygulaması olan teorik derslerden FF veya FD notu olan öğrencilerin, en son dönemde dersin uygulamasından almış olduğu notun (intörnlük dersi ile birlikte bu gibi dersleri alması durumunda) öğrencinin dersi en son aldığı dönemde uygulanan oran kadar uygulanarak öğrencinin dönem sonu harf notu belirlenecektir.

3. Sadece uygulama içeriği olan derslerde eğer ara ve final sınavı yapılıyorsa, öğrencinin bu dersi intörnlük dersi ile birlikte alması durumunda dersi en son aldığı dönemde deney raporlarından aldığı notun geçerli olacağı ve dönem sonu harf notu ara ve final sınavlarından aldığı notlarla birlikte belirlenecektir.

4. Sadece uygulama içeriği olan derslerde dönem sonu notu sadece laboratuarda yapılan deney raporlarından alınan notlara göre belirleniyor (ara ve final sınavı yapılmıyor) ise bu ders/dersler intörnlük dersi ile birlikte alınamayacaktır.

5. İntörn döneminde olan öğrencilerin toplam alacağı ders yükü (İntörn dersi + Proje + FF veya FD olan iki ders) toplamı 45 AKTS’yi geçemeyecektir.

Oy birliğiyle karar verilmiştir.