ARA SINAV TAKVİMİ

15 Kasım 2017 / 12:55:50
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - Betül TEKBAŞ

Ara Sınav Tarihleri : 11-18 Kasım 2017

Notların İlan Tarihi : 15 Aralık 2017

Sınavlarda mazeret hali

MADDE 29 – (1) Geçerli bir sağlık raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

(2) Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi için kullanılır.

(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı verilmez.

(5) Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir.

(6) Ara sınavlar dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınavı verilmez.

(7) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrenciler için tekrar mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin bölüm başkanlığına beş iş günü içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.