FAALİYET RAPORU 2017

31 Ekim 2017 / 10:04:57
BİLGİ İŞLEM D. BŞK. - Mehmet SONERCAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

SUNUŞ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB); Üniversitemizce belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda idari mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Başkanlığımız gelişmeleri takip etmekte ve en son bilişim teknolojileri ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda sürekli yeni teknolojilerin takibine yönelmekte ve mevcut sistemleri oldukça sınırlı personel ve mali imkânlar ölçüsünde yürütülmeye çalışılmaktadır.

Üniversitelerin, bulunduğu bölge özelliklerini dikkate alarak kamu ve özel kuruluşlara bilimsel düzeyde rehberlik yapılması gerektiği düşüncesini gözeterek, akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli erişim için iletişim desteği sağlamak suretiyle üniversitenin modüler bir bilgi sistemine kavuşmasını sağlamak vizyonumuzu oluşturmaktadır. Kesintisiz ve kaliteli bir iletişim hizmetinin verilmesi için azami derecede gayret gösterilmektedir. Bu kapsamda network bağlantı hatlarımızın geneli Fiber optik kablolarla yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi güvenliği ana politikası olarak; Bilgi varlıklarımızın risklerini tanımlamak ve uygun önlemlerin alınmasını sağlamak, bilgi güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına talimat ve prosedürlerine uymak, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmiş olup, sistemde doğabilecek sorunlara müdahale etmek, son kullanıcı eğitimlerinde gerekli işlemleri takip etmek ve eğitimin verileceği ortamı hazırlamak, sunucularda doğabilecek sorunlara müdahale etmek ve sistemin sorunsuz çalışmasının sağlayarak devamlılığını sürdürmek için her türlü kontrol, denetim ve planlama işlerini takip etmektedir.

Hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı verilmesi için daha mevcut olan grup yapılandırılmamız BİDB için en önemli ve öncelikli Network ve Sistem-Server İşletimi ön plana çıkarılarak yeniden yapılandırılmıştır. Bilişim hizmetleri; yazılım grubu, donanım grubu, network grubu ve web grubu şeklinde ihtisas konularına göre dallandırılmıştır. Bu yapılanma ile kaliteli ve seri hizmet verilmesi hedeflenmiştir.

Hizmetlerimiz; Daire Başkanı öncülüğünde; 2 Mühendis, 1 Araştırmacı, 1 Şef, 6 Tekniker, 3 Bilgisayar İşletmeni, 2 Programcı, 7 Sözleşmeli İşçi ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 24 personel ile verilmektedir.

CELAL DİKİCİ

DAİRE BAŞKANI

Doküman/Dosya
faaliyetraporu_ekim201712137.pdf