Mezun Grubu Pedagojik Formasyon Öğretmenlik Uygulama (Staj) Okulları (GÜNCELLENMİŞTİR)

16 Ekim 2017 / 09:26:43
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

  1. Öğretmenlik Uygulaması dersi 02.10.2017 tarihinde başlayarak, 05.02018 tarihinde sona erecektir.
  2. Öğretmenlik uygulaması haftada bir tam ya da iki yarım gün olmak üzere 14 hafta / en az bir yarıyıl süre ile yapılır. Öğretmen adayları, bu sürenin en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir.
  3. Öğrencilerin bu süreçte yüzde yirmi devamsızlık hakkı vardır; ancak öğretmen atamalarında öğretmenlik uygulaması devam/devamsızlık durumu dikkate alındığından, devamsızlık yapılması önerilmemektedir.
  4. Uygulama günleri, uygulama öğretmenleri tarafından belirlenecektir.
  5. Uygulama okulları ve uygulama grupları hiçbir surette değiştirilmemektedir.
Doküman/Dosya
staj-listesiii12039.pdf