Pedagojik Formasyon Ders Muafiyetleri Hakkında

18 Eylül 2017 / 17:29:03
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

18 Eylül 2017 tarihinde başlamış olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programında iki dönem boyunca alınacak aşağıdaki dersler arasında, muafiyet talebi olan öğrencilerimizin, söz konusu dersleri daha önce alarak başarılı olduklarına dair transkript belgelerini ekte sunulan dilekçe ile birlikte 29 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Pedagojik Formasyon Birimine (B Blok, 3. Kat, 305 No'lu Oda) kendileri veya bir başka kişi aracılığı ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Eğitim Bilimine Giriş

2. Eğitim Psikolojisi

3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

4. Öğretmenlik Meslek Etiği

5. Öğretim İlke ve Yöntemleri

6. Rehberlik

7. Sınıf Yönetimi

8. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

9. Özel Öğretim Yöntemleri

Doküman/Dosya
ders-muafiyeti-dilekcesi11657.doc