Pedagojik Formasyon Ders Muafiyetleri Hakkında

10 Mayıs 2017 / 16:54:30
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ - Eğitim Fakültesi

20 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programında iki dönem boyunca alınacak aşağıdaki derslerden muaf olma durumundaki öğrencilerimizin, söz konusu dersleri daha önce alarak başarılı olduklarına dair belgelerini ekte sunulan dilekçe ile birlikte 26 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Pedagojik Formasyon Birim Sekreterliğine (B Blok, 3. Kat, 305 No'lu Oda) kendileri veya bir başka kişi aracılığı ile elden teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Eğitim Bilimine Giriş
  2. Eğitim Psikolojisi
  3. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  4. Öğretmenlik Meslek Etiği
  5. Öğretim İlke ve Yöntemleri
  6. Rehberlik
  7. Sınıf Yönetimi
  8. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
  9. Özel Öğretim Yöntemleri
Doküman/Dosya
ders-muafiyeti-dilekcesi11296.doc