SELF-ACCESS CENTER

17 Şubat 2016 / 22:44:21
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - EMRAH CİNKARA

Self-access online ödev alıştırmaları açılmıştır. Her hafta sınıf içinde görülen konulara paralel yeni üniteler açılacaktır. Önceki haftalara ait üniteler ise kapatılmayacaktır. Sistemde yer alan tüm seviyelere ait birinci modül alıştırmaları 9 Kasım tarihinde saat 23:59'da kapatılacaktır. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur. Sisteme erişim Yüksekokul sayfamızdan yada buradan yapılabilir.

Self-Access online homework system has been activated. Eac week a new unit parallel to classroom activities will be activated. All the activities for each module should be completed until 9th November 23:59. You can access to the system homepage from here.