Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
BAP DESTEK PROJELERİ DUYURUSU
01 Temmuz 2021 09:53:43
ÜNİVERSİTE GENEL - İbrahim Halil KEŞKÜŞ

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen RM.21.01 kod numaralı Bilimsel Nitelik Geliştirme Projesi kapsamındaki desteklere başvurular 02.07.2021 tarihinden itibaren BAP otomasyonu üzerinden alınacaktır.

bapyb.gantep.edu.tr

Bu kapsamda verilecek destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DESTEK TÜRÜ

DESTEK TUTARI (TL)

Makale Desteği

TÜBİTAK UBYT kapsamındaki teşvik miktarı

Yurtiçi Sözlü Sunum

3.000 TL (yılda 2)

Yurtdışı Sözlü Sunum

8.000 TL (yılda 1)

Tescil edilmiş Ulusal Patent

3.000 TL

(Tarih bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Tescil edilmiş Faydalı Model

2.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Tescil edilmiş Endüstriyel Tasarım

1.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Tescil edilmiş Uluslararası Patent

10.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü Desteği

30.000 TL

(Başvurular her yılın Aralık ayında alınacaktır)

Akademik Görevlendirme (1-6 ay)

2.250 TL/ay

ve

Bilet ücreti 4.000 TL ile sınırlıdır.

Seçkin Bilimsel Çalışmaları Nedeniyle Ödül (TÜBİTAK, TÜBA ve benzer nitelikteki)

10.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

İndekslerce taranan tüm yayınlarına bir önceki yılda 100 ve üzeri atıf alan öğretim elemanlarına

5.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

İndekslerce taranan tüm yayınlarına bir önceki yılda 50 ile 99 arasında atıf alan öğretim elemanlarına

3.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

SCI, SCIE, SSCI veya AHCI endekslerinde taranan dergilerde editörlük ya da yardımcı editörlük için

2.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Uluslararası bilinirliği olan basımevleri tarafından basılan kitaplarda editörlük ve kitap yazarlığı

2.000 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Uluslararası bilinirliği olan basımevleri tarafından basılan kitaplarda bölüm yazarlığı

1.500 TL

(Tarih Bir önceki yılın tamamını kapsamaktadır )

Konferans, kongre düzenleme desteği

30.000 TL

Sempozyum düzenleme desteği

20.000 TL

Açık erişim dergilerinde yapılan yayın desteği

8.000 TL

Başvuru

Proje kapsamında sağlanan desteklerden yararlanma başvuru esasına dayalı olacaktır. Buna göre tanımlanan destek türlerinden herhangi birinden faydalanmak isteyen öğretim elemanı, ilgili başvuruyu BAP otomasyon sisteminden yaparak, ilgili kanıt belgeleri BAP birimine teslim etmesi gerekmektedir. Verilecek destekler nakdi verilmemektedir.

Değerlendirme

Başvurular Rektörlük tarafından görevlendirilmiş bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Destek, değerlendirme komisyonunun olumlu görüşü ve Rektörün onayı ile kesinleşecektir. Başvurular, komisyonun aylık olağan toplantısında veya Rektör, Proje Yöneticisi ve Bilimsel Araştırmalar Biriminin talep etmesi durumunda olağanüstü toplantıda değerlendirilecektir.

Genel Bilgiler

Belirtilen destek miktarlarına konu edilen etkinliklerin, Üniversite kurumsal kimliği altında gerçekleştirilmesi, sisteme kayıtlı ve onaylanmış olması gerekir.

Bu proje kapsamındaki desteklerden yalnızca Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanları yararlanabilir.

Destekler Üniversitenin tabi olduğu mevzuatlar çerçevesinde kullandırılır. Destekler için ilgili öğretim elemanının BAP koordinasyon birimine başvurusuyla ve BAP komisyonu tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilir.

İlgili maddelerdeki akademik faaliyetlerin öğretim elemanı tarafından belgelendirilmesi şarttır.

Yurtiçi/ yurtdışı sözlü sunum desteği haricinde belirtilen destekler yurtiçi/ yurtdışı kongre/ sempozyum katılımlarında ve bilimsel çalışmalarla alakalı olarak malzeme-teçhizat, sarf malzeme, hizmet alımı ve/veya kitap ve dergi giderleri için de kullanılabilecektir. Harcamalar 2003/6554 sayılı kararname eki esasları kapsamında yapılacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu