Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Doç.Dr. K. KAAN BÜYÜKİKİZ
ANA SAYFATÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yıl
İçerik
2018
Dergi / Kitap Adı: International Journal of Languages’ Education and Teaching
Sayı/Baskı: 6/1
Yazarlar: ÇERÇİ,A. BÜYÜKİKİZ, K.K.

Kırmızı Şemsiye Adlı Yapıtın Çocuk Okur Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

2016
Dergi / Kitap Adı: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Sayı/Baskı: 5/3
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. , Çangal, Ö.
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
2015
Dergi / Kitap Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Sayı/Baskı: 19(1)
Yazarlar: Hamzadayı, E. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisi Öz-Yeterlik Algıları ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki
2014
Dergi / Kitap Adı: Educational Research and Reviews
Sayı/Baskı: 24(9)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
The Impact Of Dictation Practice On Turkish As A Foreign Language Learners' Writing Skills
2014
Dergi / Kitap Adı: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Sayı/Baskı: 3(13)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri
2013
Dergi / Kitap Adı: Ana Dili Eğitimi Dergisi
Sayı/Baskı: 1(4)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi
2013
Dergi / Kitap Adı: Gaziantep University Journal of Social Sciences
Sayı/Baskı: 4(12)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri
2013
Dergi / Kitap Adı: International Online Journal Of Educational Sciences
Sayı/Baskı: 5(2)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K., Uyar, Y. ve Balcı, A.
A Writing Self -Efficacy Scale For Non-Native Students Of Turkısh Origin: A Validity And Reliability Study
2013
Dergi / Kitap Adı: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları
Sayı/Baskı: 1
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Anadili Öğretiminde Konuşma Becerisinin Yeri
2012
Dergi / Kitap Adı: Turkish Studies
Sayı/Baskı: (7), 4-I
Yazarlar: Balcı, A., Uyar Y. ve Büyükikiz, K.K.
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Kütüphane Kullanma Sıklıkları ve Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2018
Dergi / Kitap Adı: II. UluslararasıEğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi
Yazarlar: Korkmaz İ.H. Çerçi A. Büyükikiz K.K.

Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Öğretmen Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Gaziantep Üniversitesi Örneği

2017
Dergi / Kitap Adı: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB)
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Etkinlik Örnekleri

2017
Dergi / Kitap Adı: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Seza Kutlar Aksoy’un Çocuklara Yönelik Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma

2017
Dergi / Kitap Adı: 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Yazarlar: Balcı, A., Büyükikiz, K. K., Köroğlu, M.

Okuma Alışkanlığı ve Kütüphane Kullanımı: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi.

2017
Dergi / Kitap Adı: 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Yazarlar: Balcı, A., Büyükikiz, K. K., Uyar, Y

Türkçe Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarının Uluslararası Okuma Sınavlardaki Okuduğunu Anlama Düzeyleri Açısından İncelenmesi

2016
Dergi / Kitap Adı: II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu (Almanya)
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. , Çangal, Ö.
Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme
2015
Dergi / Kitap Adı: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi
Yazarlar: Şahbaz, N. K. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Söylembilim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
2013
Dergi / Kitap Adı: 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Değerlendirme
2009
Dergi / Kitap Adı: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu
Yazarlar: Yelok, S. ve Büyükikiz, K.K.
Türkçe Öğrenen Yabancıların Okuma Sırasında Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler
2009
Dergi / Kitap Adı: I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Türkçenin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2009
Dergi / Kitap Adı: I.Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Divanü Lügati’t Türk’te Yer Alan Kelimelerin Öğretiminde İzlenen Yol Üzerine Tespitler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
2017
Dergi / Kitap Adı: Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Tarihi.
Sayı/Baskı: 1
Yazarlar: 1. Büyükikiz K.K., Yıldırım H. Ç.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar

2016
Dergi / Kitap Adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Sayı/Baskı: 1
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu (Editörler), Pegem.
2015
Dergi / Kitap Adı: İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı
Yazarlar: Güzel, A., Büyükikiz, K., K., Baş, B. ve Balcı, A.
İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı
2015
Dergi / Kitap Adı: Prof. Dr. Murat Özbay Armağanı
Yazarlar: Özbay, M., Baş, B. ve Büyükikiz, K., K.
Prof. Dr. Murat Özbay Armağanı
2013
Dergi / Kitap Adı: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
Sayı/Baskı: 1. Bsakı
Yazarlar: M. Durmuş ve A. Okur (Editörler). BÜYÜKİKİZ,K. K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi
2013
Dergi / Kitap Adı: Türkçe Öğretimi El Kitabı
Yazarlar: Güzel, A., Karatay, H., Büyükikiz, K., K., Şahbaz, N., K., Uçgun, D.
Türkçe Öğretimi El Kitabı
2013
Dergi / Kitap Adı: Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Yazarlar: Özbay, M., Melanlıoğlu, D., Büyükikiz, K., K. ve Uyar, Y.
Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
2014
Dergi / Kitap Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı/Baskı: 25
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
2013
Dergi / Kitap Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı/Baskı: 21
Yazarlar: Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S.
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme
2012
Dergi / Kitap Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı/Baskı: 18
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
2011
Dergi / Kitap Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazarlar: Özbay, M., Büyükikiz, K.K. ve Uyar, Y.
İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme
2009
Dergi / Kitap Adı: Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları
Sayı/Baskı: 4
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sözdizimi ve Anlatım Bozuklukları Üzerine Bir Araştırma
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
2012
Dergi / Kitap Adı: Osmangazi Üniversitesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar S.
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Yazınsal-Yapıt Çocuk Okur Etkileşimi Açısından Aytül Akal'ın Yapıtlarındaki Karakterler
2007
Dergi / Kitap Adı: Osmangazi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyatlar Sempozyumu
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
Ayla Çınaroğlu’nun ‘Şiir Gemisi’ Üzerine Bir İçerik Analizi
2007
Dergi / Kitap Adı: III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (Adana)
Yazarlar: Melanlıoğlu, D. ve Büyükikiz, K.K.
Bazı Değişkenler Açısından 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
2018
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi ” (PİCTES) MEB. Antalya.

2018
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçme Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Proje Metni İnceleme Çalıştayı. MEB. Ankara.

2018
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi” Hizmetiçi Eğitim Kursu. MEB. Mersin.

2018
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.

Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Yazma Görevlerinin ve Dereceli Puanlama Anahtarlarının Redaksiyonu Semineri. MEB. İstanbul.

2018
Yazarlar: Büyükikiz, K. K

Abide Lise Değerlendirilme Çerçevesi Hazırlama Çalıştayı MEB, Ankara.

2017
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PİCTES) MEB. Antalya.
2017
Yazarlar: Büyükikiz, K. K

Türkçe Dil Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı. MEB. Ankara.

2017
Yazarlar: Büyükikiz, K. K

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) MEB. Afyon.

2016
Yazarlar: BÜYÜKİKİZ., K.K.
“Okul Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” MEB. Antalya.
2016
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
"Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Çalıştayı" (Ankara)
2015
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
"Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Çalıştayı" (Ankara)
2015
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“Suriye Projesi Değerlendirme Toplantısı” (İstanbul)
2014
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde Ortak Atasözleri Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı” (Bişkek/Kırgızistan)
2014
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı” (Ankara)
2013
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“YTB, Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı” (Antalya)
2009
Yazarlar: Büyükikiz, K.K.
“2023'e Doğru Türkçe Çalıştayı” (Ankara)
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu