Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi EYYÜP AY
ANA SAYFAARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Döküman
ara sınav 22 Mayıs 2012
Yayınlar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler
Yıl
İçerik
“2000 Yılı Müslümantepe Kazısı”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2, 2002. Ankara, 415-422.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Yıl
İçerik
“Yukarı Dicle Vadisi 1999 Yılı Yüzey Araştırmaları/Upper Tigris Valley Survey: 1999 Season” in N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 1999 Yılı Çalışmaları/Salvaga Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 1999. METU, 2001 Ankara: 695-728.
“2000 Yılı Müslümantepe (Şahintepe) Kazısı/2000 Excavations at Müslümantepe (Şahintepe)”, in N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2000 Yılı Çalışmaları/Salvaga Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2000. METU, 2002 Ankara: 491-515.
“2001 Yılı Müslümantepe Kazısı/The Excavation at Müslümantepe: Second Season”, in N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2001 Yılı Çalışmaları/Salvaga Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2001. METU, Ankara: (Baskıda).
”2002 Yılı Müslümantepe Kazıları/The Excavations at Müslümantepe 2002:, in N. Tuna, J. Öztürk and J. Velibeyoğlu (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2001 Yılı Çalışmaları/Salvaga Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2002. METU, Ankara: (Baskıda).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
İçerik
“Yeni Keşfedilen Bir (Geç) Hitit Merkezi: Ğozberi”. İDOL, sayı: 7, 2000 Ankara, 12-14.
“Müslümantepe 2000 Yılı Kazısının Hikayesi” İDOL, sayı:8,2001 Ankara, 4-7.
“Archaeology”, İDOL, sayı: 8, 2001 Ankara, 26-27.
“Demir Devri I’de Suriye-Filistin ve Komşu Bölgelerin Siyasi Haritası”, İDOL, sayı: 9, 2001 Ankara, 23-24.
“Mithos, Ölümlü Tanrı ya da Gılgameş Destanı”, İDOL, sayı: 9, 2001 Ankara, 35-40.
“Büyücülükte Yetkin İsis”, İDOL, sayı: 10, 2002 Ankara, 23-26.
“Orta Asya Arkeolojisi Kurmanın Zamanı Gelmedi mi?” Türk Yurdu, Cilt: 23, sayı:195, 2003 Ankara,61-62.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler
Yıl
İçerik
”Atatürk ve Arkeoloji” 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı 1998, Kırıkkale: 45-48.
Diğer Yayınlar
Yıl
İçerik
“Girharrin Höyüğünün Arkeolojik Değerlendirmesi”, in A. Erkanal vd. (ed.), in Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler. Studies for Ancient Near Eastern Cultures. 13-32 Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Armağan Kitabları Dizisi, 3), Istanbul 1995.
"Müslümantepe", Bismil, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, TAY Projesi, Kalkolitik.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu