Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Doç.Dr. ÖNDER KARAKOÇ
ANA SAYFABEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUSPOR YÖNETİCİLİĞİ
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

Engellilerde Beden Eğitimi Spor

Judo Uzmanlık Dalı

Genel Antrenman Bilgisi

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu