Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Öğr.Gör. FAHRİ ÇEPİK
ANA SAYFATÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARITEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

Meslek Çalgısı

Yardımcı Meslek Çalgısı

Esas Meslek Çalgısı

Ritm Saz

Solfej ve Nazariyat

Bilgisayarlı Nota Yazımı

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu