Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi ÖMER PAYDAK
ANA SAYFAMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu