Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Doç.Dr. MEHMET DAŞDEMİR
ANA SAYFAMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I

TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II

TE 121 Fiber and Polymer Chemistry

TE 221 Fiber Science II

TE 352 Nonwovens

TE 509 Polimer Mühendisliği

TE 510 Polymer Engineering

TE 551 Nonwoven Ürün Geliştirme

TE 552 Nonwoven Product Development

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu