Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA GÜLTEKİN
ANA SAYFATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Duyuru / Doküman
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

 


Lisans

  1. Türk Halk Bilimi I-II
  2. Türk Halk Edebiyatına Giriş
  3. Anonim Halk Şiiri
  4. Gelenekler ve Halk İnançları
  5. Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı I-II

 

 

Yüksek Lisans

  1. Uygulamalı Halk Bilimi (2010-2011 Bahar)
  2. Türk Destanları (2011-2012 Güz)
  3. Türk Mitolojisi (2011-2012 Bahar)

 

 

 

 

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu