Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Öğr.Gör. NURFER ÖZDEMİR
ANA SAYFATEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Öğretim Tecrübesi
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Dersler

Son iki yılda verilen lisans düzeydeki dersler;

Beden Eğitimi ve Oyun Kültürü

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi

Trafik ve İlkyardım

Türk Dili II

Etkili İletişim Becerileri

Drama

Sağlıklı Yaşam ve Spor

Genel ve Mesleki Etik

Girişimcilik

 

 

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu