Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Prof.Dr. SEVAL KUL
ANA SAYFATEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜBİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
00.00.0000
Dahili-4739
0342 3601617
sevalkul@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İstatistik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2001
Y.Lisans
Biyoistatistik
Mersin Üniversitesi
2004
Doktora
Biyoistatistik
Mersin Üniversitesi
2009
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Prof.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSTESİ
2019
Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2013
Y.Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2009
Arş.Gör.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2002
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

BİYOİSTATİSTİK DERNEĞİ
Ödüller

Doktora Araştırma Bursu
En iyi poster sunumu ödülü
EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu