Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi N. PELİN ÖZKARTEPE
ANA SAYFANİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
20.11.1976
0342-5231023-146
0342-5231002
pelinozkartepe@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Matematik
O.D.T.Ü.
2000
Y.Lisans
Matematik
Mersin Üniversitesi
2011
Doktora
Matematik
Mersin Üniversitesi
2015
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2017
Arş.Gör.
Mersin Üniversitesi
2010
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu