Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi CEREN YILDIRIM
ANA SAYFAGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİRESİM BÖLÜMÜ
00.00.0000
0342 360 17 00
0342 360 17 00
cildirim@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Resim
MSGSÜ
2005
Y.Lisans
Resim
MSGSÜ Sos. Bil. Ens.
2009
Doktora
Plastik Sanatlar
KOÜ Sos. Bil. Ens.
2015
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
GAÜN
2018
Öğr.Gör.Dr.
GAÜN
2015
Öğr.Gör.
GAÜN
2011
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu