Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Öğr.Gör. NURFER ÖZDEMİR
ANA SAYFATEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
00.00.0000
3425231023/155
nozdemir@gantep.edu.tr
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Fen Edebiyat Fakültesi (Beden Eğitimi Bölümü)
Erciyes Üniversitesi
1997
Y.Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Gaziantep Üniversitesi
2014
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Okutman
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
1999
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu