Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi RECEP KAHRAMANOĞLU
ANA SAYFAEĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
00.00.0000
03425231023-168
5231002
recepkahramanoglu@gmail.com
https://www.gantep.edu.tr/
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Sınıf Öğretmenliği
İnönü Üniversitesi
2008
Y.Lisans
Eğitim Programları ve Öğretim
Mustafa Kemal Üniversitesi
2010
Doktora
Eğitim Programları ve Öğretim
Gaziantep Üniversitesi
2015
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2016
Öğr.Gör.Dr.
Mustafa Kemal Üniversitesi
2016
Öğr.Gör.
Mustafa Kemal Üniversitesi
2015
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)
DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (DEAD)
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu