Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET TOLGA GÖĞÜŞ
ANA SAYFAİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Duyuru / Doküman
CE 428 FINAL29 Mayıs 2019
14.10.1977
0 342 317 24 25
0 342 360 11 07
mtgogus@gantep.edu.tr
www1.gantep.edu.tr/~mtgogus/
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İnşaat Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi
1999
Y.Lisans
İnşaat Mühendisliği
Gaziantep Üniversitesi
2003
Doktora
İnşaat Mühendisliği
Gaziantep Üniversitesi
2010
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2012
Arş.Gör.Dr.
Gaziantep Üniversitesi
2010
Arş.Gör.
Gaziantep Üniversitesi
2000
İdari Görevler
Yıl
İdari Görev
2001 - 2005
YAPI TOPLULUĞU AKADEMİK DANIŞMANI
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Üyeliği (İMO)
Ödüller

EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ
ÖVGÜYE DEĞER DOKTORA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜ
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu