Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
Dr.Öğr.Üyesi NİDA PALAMUT KOŞAR
ANA SAYFAMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
06.07.1976
0 342 5231006 / 1062
0 342 5231007
npkosar@gantep.edu.tr, npkosar@gmail.com
Öğrenim Durumu
 
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
MATEMATİK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2000
Y.Lisans
MATEMATİK
MERSİN ÜNİVERSTESİ
2004
Doktora
MATEMATİK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2009
Akademik Ünvanlar
Unvan
Üniversite
Yıl
Y.Doç.Dr.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
2013
Y.Doç.Dr.
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
2011
Arş.Gör.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2002
İdari Görevler
Yıl
İdari Görev
2011 - 2013
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu