Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
LCW Kariyer Günü09 Nisan 2018
Atölye / Laboratuvar
İplik LaboratuvarıKimyasal Tekstil LaboratuvarıBoya ve Terbiye LaboratuvarıKonfeksiyon LaboratuvarıDr. Abdulkadir Konukoğlu Tekstil Uygulama MerkeziSeminer SalonuElyaf LaboratuvarıNanoteknoloji LaboratuvarıKumaş Test LaboratuvarıKumaş Üretim Laboratuvarı
MÜDEK

Tekstil Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

      Yüksek eğitim kalitemizle, bilimin ve teknolojinin ışığında, teorik ile pratik bilgiyi sentezleyebilen, analitik düşünme gücü yüksek, mesleki öngörüleri gelişmiş, tekstil mühendisliği bilimi konularına hâkim, mesleki ahlakı yüksek, sorumluluk sahibi, araştırmacı, analiz yapabilen, tasarlayabilen ve problem çözebilen tekstil mühendisleri yetiştirmektir.

Tekstil Mühendisliği Bölümü Öz Görüşü

      Eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak, tekstil mühendisliği bölümleri arasında lider konuma ulaşıp, iş yaşamında lider konuma gelebilecek tekstil mühendisleri yetiştirmek ve bilimin gelişmesini sağlayacak, uluslararası düzeyde çalışmalar ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak.


Tekstil Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

      Programın eğitim amaçları, iç ve dış paydaşlardan gelen veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Bölüm öz görüş ve öz görevi ile uyumlu olarak belirlenen program eğitim amaçlarımız;

EA1. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini tekstil sanayisinde kullanabilir ve bu bilgileri karşılaşılan mesleki problemleri saptama, çözüm üretme ve sonuçlarını mesleki etiği göz önüne alarak yorumlamada etkin olarak uygulayabilirler.

EA2. Tekstil yarı mamul/mamullerini ve bunların tüm üretim süreçlerini; hesaplama, proses özellik ilişkisi, kalite ve çevre duyarlılığını göz önüne alarak tasarlayabilir ve yönetebilirler.

EA3. Alanında sürekli gelişme bilincine sahip, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilen, teknolojik olanakları kullanarak bilgiye ulaşabilen, araştırma ruhuna sahip Ar-Ge mühendisleri veya akademisyen olarak çalışabilirler.

EA4. Ekip çalışması ve disiplinler arası çalışmalara yatkın, iletişim becerisi yüksek ve toplumsal sorumluluğa sahip yönetici veya ekip üyesi olarak çalışabilirler.


Tekstil Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1: Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi kazandırmıştır.

PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.

PÇ3: Tekstil mühendisliğine yönelik karmaşık bir sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.

PÇ4: Karmaşık bir mühendislik probleminin analiz edilip çözülmesi amacıyla modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini takip etme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.

PÇ5: Karmaşık mühendislik problemleri veya tekstil mühendisliğine özgü araştırma konularıyla ilgili olarak deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazandırmıştır.

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmıştır.

PÇ7: Türkçe ve İngilizce sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır. Anlaşılır rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazandırmıştır.

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.

PÇ9: Mesleki sorumluluk ve meslek etiği bilinci kazandırmıştır. Mühendislik alanında kullanılan standartlar hakkında farkındalık kazandırmıştır.

PÇ10: Yönetsel becerilere (organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik, karar verme, analitik düşünme vb.) katkı sağlamıştır.

PÇ11: Girişimcilik, yenilikçi rekabetçilik, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.

PÇ12: Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini algılamasını sağlayacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır. Çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb.) hakkında güncel bilgi sağlamıştır. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.

PÇ13: Mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmıştır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu