Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 
ANA SAYFATÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
Genel Bilgiler
Yeni Sayfa 1

    Bölümümüzün öncelikle saz sanatçısı, araştırmacı ve müzik eğitimcisinin yanında sahne sanatı alanlarına yönelik tüm etkinliklerde proje üretme ve sahneleme tecrübesine sahip öğrenci yetiştirmektir.

    Türk Halk Müziğinde, aşıklık ve ozanlık geleneğinden başlayarak günümüze kadar gelen eserler yöresel icra özellikleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde öğretilmekte, halk müziğinin özellikle Cumhuriyet sonrasındaki kurumsallaşması ve buna bağlı süreçte konu ile ilgili yapılan çalışmalar, halk müziği eğitiminde etkin rol oynayan kişi ve kurumlar anlatılmaktadır. Bu kapsamda çalgıların değişim ve gelişimi, yöresel çalgılar, icra ve ses özellikleri gibi süreçler tarihsel doku ile anlatılarak geniş bakış açısına sahip müzisyen profili oluşturulmaktadır.

    Yine Türk Sanat Müziği Anasant Dalımızda, Abdulkadir Meragi, Dede Efendi, Itri, Hacı Arif Bey gibi Musiki alimlerinden günümüze şehir kültürünün ürünü olan klasik müziğin icra öezellikleri, neoklasik dönem besteci ve eserlerinin konu edildiği ders içerikleri ile çağdaş eğitim öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak metodolojik bir şekilde öğretilmektedir.

    Her iki sanat dalındaki, Türk Müziği ve Batı Müziği nazariyat dersleri Solfej, Piyano, Armoni, Kontrpuan ve çalgı gibi derslerle uygulaması yaptırılarak öğretim pekişmesi sağlanmaktadır.

    2012 -2013 Eğitim Öğretim Yılında yeni kataloğ çalışmaları yapılarak, hazırlık sınıfı kaldırılmış bulunmaktadır. 2013 - 2014 yılında kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitimle lisans diploması almaya hak kazanmakta ve pedagojik formasyon derslerini alanlar öğretmen olabilmektedir.

    Bölümümüzde; Bağlama, Kemane, Kaval, Mey, Karadeniz Kemençesi, Tar, Tambur, Ud, Kanun, Klasik Kemençe, Ney, Keman, Viola, Violonsel dersleri verilmektedir. Bunun yanında temel nota yazımı kurallarının öğretilmesinden sonra, bilgisayarlı nota yazım dersine geçilerek dört farklı yazılımla eğitim verilmektedir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu