Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAGAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölümünün  temel amacı; Eğitim Programları ve Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dallarında açık olan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek ve eğitimin çeşitli alanlarında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirmek ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak mesleki veya akademik çalışma ve araştırmalara öncülük etmektir.Ayrıca fakülte bünyesindeki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgiler verilmekte ve uygulamalarına danışmanlık yapılmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplam 1838 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunların 297'si Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında lisans öğrencisi olup bu anabilim dalında ayrıca 308 öğrenci lisans üstü öğrenim görmektedir.

Bunun yanında Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D'da 241, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D'da 883, Hayat Boyu Öğrenme A.B.D'da 106, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D'da 3 öğrenci lisans üstü öğrenimlerine devam etmektedirler.

Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı 1992 yılından beri yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmektedir. Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Ayrıca enstitülerdeki doktora programlarına devam eden öğrencilere  Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri verilmektedir.

Bölümümüzde Bologna süreci kapsamında Farabi, Mevlana ve Erasmus öğrenci değişim programları faaliyet göstermektedir. Bu programlarla ilgili bilgi edinebilmek maksadıyla aşağıdaki akademisyenler görevlendirilmiştir:

Farabi Programı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR

Erasmus ve Mevlana Programı: Arş. Gör. Aykut KUL

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu