Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
ANA SAYFAİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Kamu Yönetimi Bölümü; yönetim bilimi, hukuk, siyaset ile kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dallarını kapsayan bir yüksek eğitim programıdır.

Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı:

  1. Kamu Yönetimi alanında teorik ve/veya ampirik araştırmalar yapmak suretiyle bilimsel bilgi üretmek,
  2. Dünya ve ülke genelinde yaşanan gelişmeleri göz önünde tutarak, sosyal, siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkabilecek sorunları öngörmek ve bunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak. Kamu ve siyasi karar birimlerinin politika belirlemelerinde yol gösterecek araştırmalar yapan insan sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  3. Alanında sorunların çözümüne katkıda bulunacak bilim adamları yetiştirmek ve buna dayalı olarak uygulamalar gerçekleştirebilecek nitelikte orta ve üst düzeyde yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmek,
  4. Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgileri öğrencilere aktararak teorik bilgi zenginliğine sahip, sorgulayan, araştıran, edindiği bilgileri kullanabilen, uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek nitelikte ile orta ve üst düzeyde yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kamu yönetimi mezunları; bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu