Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TARİH BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Mazeret Sınavları27 Kasım 2017
Yaz Okulu Hakkında13 Haziran 2017
Tez Yazım Kılavuzu26 Mayıs 2017
Genel Bilgiler

                                                                  GENEL BİLGİLER

1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Tarih Bölümü, Fakültenin ders veren üç bölümünden biri olarak aynı yıl 31 öğrenci ile lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Kurulduğu yıldan (1992) bugüne kadar gerek öğretim üyesi gerekse de öğrenci sayısını artırarak faaliyetlerini sürdüren bölümümüz, 2000 yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans programını yürütmektedir. Ayrıca bölümümüzde 2013 yılından itibaren de Doktora Programı da açılıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından başlanmak üzere İkinci Öğretim ile de eğitim verilmektedir. 2010-2011 yılı itibariyle Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı olmak üzere toplam 6 Anabilim Dalı’ndan müteşekkildir. Bölümümüz, 4 Profesör, 8 Dr. Öğr. Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınavla öğrenci alan bölümümüzde eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde; siyasi tarih, sosyo-kültürel tarih, iktisat tarihi, teşkilat tarihi, dinler tarihi ve askerî tarih konularını içeren dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra Osmanlı Türkçesi, lisans ve lisansüstü programlarda, gruplar halindeki öğrencilere hem matbu hem de arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır. Ayrıca bölümümüzdeki bazı dersler, teorik anlatımın yanında arşiv belgesi, harita, projektör gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Bölümümüzün amacı; Türk ve dünya tarihini bilimsel metot çerçevesinde bütüncül ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla çağdaş teknolojilerden istifade ederek doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koymak, elde edilen verileri toplumun hizmetine sunmaktır. Bunun yanında kütüphaneler, arşivler, üniversiteler, Polis Akademisi, Tapu Kadastro ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmektir. Tarih Bölümü, öğrencilerine tarih şuuru kazandırmayı hedeflerken diğer taraftan da olaylara ilmî bir bakış açısı ile yaklaşmanın gerekliliğini ön plana çıkaran eğitim anlayışına sahiptir. Ders programında yer alan, birçok değişik konu ve dönem üzerine yoğunlaşmış dersler ile öğrenci, daha farklı alanlara yönelme şansına kavuşmaktadır. Ayrıca Atatürk'ün İnkılap anlayışının temeli olan "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" ilkesine dayanarak, Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sağlamasını hedefleyen bir bölüm olmaya çalışmaktadır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu