Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

                          COĞRAFYA BÖLÜMÜ YENİ WEB SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 2014 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık bir lisans programı olarak kurulmuştur. 2015-2016 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Fiziki ve Beşeri Coğrafya olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşan bölümde dersler ortak bir çerçeve programında devam ettirilmektedir. Jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya ve biyocoğrafyaya ait konulardan oluşan dersler Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel konularını oluşturmaktadır. Beşeri Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kent ve kentleşme, kültür, bölgesel kalkınma, sanayi, enerji, turizm, ekonomi, Avrupa Birliği (AB) ve jeopolitik konum gibi konular çeşitli derslerde işlenmektedir. Bunlara ek olarak, günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir teknolojik araç ve teknik alan olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Uzaktan Algılama (RS) gibi haritalama alanında iki yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkânı bulunmaktadır. Yer ve Mekân bilimi olan Coğrafya, yeryüzünün çeşitli alanlarında yer alan insanların faaliyetleriyle doğal oluşum ve olaylar arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemektedir. Coğrafya disiplini yeri, mekânı, çevreyi ve insanı biraraya getirip birleştiren tek bilimdir. Hem Sosyal Bilimler hem de Fen Bilimleri ile olan bağlantısı bakımından eşi ve benzeri olmayan bir disiplindir. Bir başka deyişle Coğrafya yeryüzünde farklı toplulukların kültür ve ekonomilerini oluşturan faktörlerin incelenmesi Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı yani Sosyal Bilimlerin içerisinde yer alırken, doğal (fiziki) görünüm ve bir takım çevresel süreçleri oluşturan faktörlerin incelenmesi de Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı yani Fen Bilimleri içerisinde yer alan iki kültürlü bir bilim olduğunu göstermektedir. İnsana ait (beşeri) yaşamın mekânsal yönüyle ilgilenen Beşeri Coğrafya, insan ve onun yaptığı faaliyetlerin nerede ve nasıl bir dağılış sergilediği, insanların aynı mekânı nasıl algıladıkları, kurdukları, geliştirdikleri ve kullandıkları önemli bir çalışma alanıdır. Fiziki Coğrafya ise yeryüzü şekilleri, iklim bitki örtüsü, su ve çevre sorunları ile ilgilenir. Bunlara ilaveten küresel iklim değişikliği, kuraklık, erozyon, çölleşme, orman yangınları ve ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin yok olması, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi ve taşkınlar yine Fiziki Coğrafyanın araştırma konuları arasında yer almaktadır. Coğrafya, farklı kariyer fırsatları sunan ve Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi, Tarih, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ile İstatistik ve Fizikle yakın ilişkiler kuran disiplinler arası bir bilimdir. Dolayısıyla toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki son gelişmeleri dikkate alan bu bölümde yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesi alarak mezun olurlar. "Girişimci, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen ve başarılı bireyler olarak mezun olan" Coğrafyacıların bugüne kadar öncelikli iş imkânları eğitim (öğretmenlik) alanında olmuştur. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte (sayıları gün geçtikçe artmakta), "Coğrafyacılar", çevre ve afet yönetimi, şehir ve bölge planlama, yerel ve bölgesel kalkınma vb. pek çok farklı alanda, uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili özel sektör ile belediye ve devlet kuruluşlarında çalışma imkânı da bulabilmektedirler.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu