Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAHAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Hava taşımacılığı teknik ve teknik olduğu kadar da karmaşık bir hizmetler bütünüdür. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi her şeyden önce havacılık alanında yetişmiş personel ile mümkündür. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleyen hava taşımacılığı sektörü bulunduğu aşamaya eğitilmiş insan gücü ile ulaşmıştır. Sektörde otomasyon kullanımının yaygınlaşması, insan unsurunun önemini henüz ikinci plana itemediği gibi eğitim görmüş, uzmanlaşmış personele olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Ülkemizde de sivil havacılık sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak insan kaynağına olan gereksinim de artmaktadır. İstanbul 3. Havalimanı’nın tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle birlikte 225.000 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir. Bu bağlamda havacılık yönetimi bölümü, gerek 3. Havalimanı’nda oluşacak istihdamı sağlamak, gerekse de hali hazırda faaliyet gösteren diğer havacılık işletmelerine ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli ulusal ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2018-2019 yılında 62 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış olan Havacılık Yönetimi Bölümü'nün dili  yüzde yüz İngilizcedir.

Bölüm mezunları havayolu işletmeleri, havaalanı işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, hava kargo işletmeleri, genel havacılık işletmeleri, devlet hava meydanları işletmesi gibi havacılık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda istihdam edilmektedir.  

 

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu