Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
KENTLEŞME VE TOPLUMSAL ENTEGRASYON ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler
Türkiye'de kentleşme, her zaman olağanüstü göç olgularıyla beraber gerçekleşmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet devrine uzanan toplumsal tarihsel çizgide farklı dinamiklerle hareket eden bir göç olgusunun olduğu ve kentlerin biçimlenmesinde göçün neredeyse birincil etken olduğu bir durum ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Türkiye'deki özellikle büyük kentlerin toplumsal entegrasyon ve göçe dair sorunları son yüzyılın hemen hemen her diliminde karşımıza çıkmaktadır. Kentleşme ve Toplumsal Entegrasyon Anabilim Dalı, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede göç ve sonuçlarıyla karşılaşan kesimlerdeki aktörlerin sorunlara yaklaşımlarını, algılamalarına paralel farklı çözümler geliştirebilmelerini amaçlamaktadır. Göçün kentlerde neden olduğu konut, yerleşim, kültürel farklılıklar ve uyum, yerel yönetim hizmetlerindeki yetersizlikler, güvenlik, eğitim, cinsiyete dayalı eşitsizlikler, genç nesillerin yetiştirilmesi gibi konularda öğrencilerin yetiştirilmesi bu programın temel amaçlarındandır. Bu yüksek lisans programıyla farklı disiplinlerden mezun kişilerin kentleşmenin yol açtığı ve yol açacağı muhtemel sorunlar karşısında çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeleri hedeflenmektedir. Bunun için Üniversitemizdeki Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, Şehir ve Bölge Planlama, İletişim, Eğitim, Hukuk gibi disiplinlerden oluşacak bir eğitici kadronun ve bu interdisipliner yaklaşımın mukabilinde açılacak derslerin amaçlanan hedeflere ulaşmada kolaylık sağlaması hedeflenmektedir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu