Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler
İnsanoğlu var olduğundan bu yana her zaman kendini güvende hissetmek istemiştir. Ve bunun için kendini güvende gördüğü mekânlar seçmiştir. Yalnızca mekânlarla kalmayıp insanlar arası ilişkilerde de kendini güvene alabilmek için sorgulama kabiliyetini geliştirmiştir. Daha ilk çağlarda mağara yaşamı süren insanoğlu, o dönemlerde yaşamış olduğu dış tehditlere karşı koruma içgüdüsünü ve güvende olma isteğini hala korumaktadır. Öyle ki bu durum insanoğlunun kurmuş olduğu devletlerin yapısı için de geçerlidir. Devlet içi güvenlik meseleleri günümüz toplumlarının önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı dünya çapında ve bölgesel olarak uygulanan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya olaylarının dünü, bugünü ve yarını üzerinde araştırmalar yaparak yelpazeyi oldukça geniş tutan bilim dalı, stratejik seviyede analizler yaparak özellikle ülkemizin güvenlik stratejilerindeki yeni açılımları üzerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla hareket eden bilim dalı sadece ülke güvenliğinin sağlanması değil aynı zamanda oluşturulan bu güven ortamının korunmasını sağlamayı da hedefleri arasında tutmaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans programında öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan bilim dalı, bu programa başvuracak adayların Polis Akademisi mezunu, Hukuk Fakültesi mezunu, güvenlik alanında eğitim almış lisans mezunu veya bu alanda üst yöneticilik yapıyor olmaları gerektiğini düşünmektedir. Bu yüksek lisans programında yetişen ve mezun olan öğrencilerin, ülkemiz güvenlik stratejileri yönünden eksikliklerin yol açacağı muhtemel sorunlar karşısında çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemeleri hedeflenmektedir. Bunun için üniversitemizin sunduğu imkânlar çerçevesinde görevlendirilen eğitici kadro ile başarıya ulaşmanın kolaylaşacağı hedeflenmektedir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu