Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SPOR YÖNETİMİ ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Genel Bilgiler
Spor yöneticisi, spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde çeşitli şekillerde görev alan (Başkan, idareci, antrenör vs.), bu hizmet faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen profesyonel yada gönüllü bireyler olarak ifade edilmektedir. Sporla ilgisi olmayan kişilerin yöneticilik yapması büyük sorunlar yaratmaktadır. O halde spor yöneticiliği, öncelikle meslek olarak kabul edilmelidir. Bunun için, spor yöneticiliği eğitimi veren lisans ve lisansüstü programların bulunması, spor yönetimi alanında kurumlaşma, kanunlardaki düzenlemeler ve spor yöneticiliği normlarının oluşması gerekmektedir. Spor yönetimi hizmet uzmanları, bu hizmetlerin yönetim ve planını yeterli bir biçimde hazırlayabilmeleri için, bilgi ve yönetim becerilerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Türkiye’de spor yöneticiliği için belirli kriterler yer almamaktadır. Devlet mekaniz-masının diğer bölümlerinde yönetici olmanın bazı şartları olmasına rağmen spor konusunda bu söz konusu değildir. Denilebilir ki, spor yöneticileri arasında hemen her meslekten kişi vardır. Bilindiği gibi teşkilâtlanmış her insan grubunun birtakım amaçlarla, belli işleri gerçekleştirme çabası gösterdiği her yerde yönetim söz konusudur. Yönetimin söz konusu olduğu her yerde ise yöneten ve yönetilen vardır. Bugünkü federasyonlar fahri çalışan yöneticiler tarafından sevk ve idare edilmektedir. Sporla yakın ilişkide olan ancak görevlerinin fahri olmasından dolayı günlük mesailerinin büyük bir kısmını federasyonlarıyla ilgili işlere ayıramayan bu yöneticilerden sadece yerine getirmeleri gereken görevlerinin dışında kalan boş zamanlarında faydalanılması federasyon¬ların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu soru, fahri yöneticilerden oluşan federasyonların mevcut örgüt yapısı içinde, daha etkin ve verimli bir çalışmaya imkan verecek yapısal değişikliklerin gerekliliğine de işaret etmektedir. Dolayısıyla spor yönetimi ana bilim dalı yüksek lisans programı, modern spor yöneticisinde bulunması gereken özelliklerden hepsine sahip olan ve bütün bunlara ilave olarak, sporu, yönetimi bilen, insanı, sporcuyu ve toplumu tanıyan, spor yönetiminin amaçları doğrultusunda severek, isteyerek ve bilerek fedakarca hizmet verecek anlayışa sahip profesyonel spor yöneticilerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu