Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Özel sağlık kurumlarının çoğalması ve resmi sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilme gereğinin giderek daha fazla hissedilmesiyle Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalımız; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla "Hastane Yönetimi", "Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu", "Sağlık Finansmanı", "Sağlık Sigortacılığı", "Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı" gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Mezun olan profesyonel sağlık yöneticileri, kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu