Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ABD 
ANA SAYFASOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Duyuru / Doküman
2018 Bahar Dönemi05 Şubat 2018
ders programı14 Eylül 2017
Ders Programı10 Şubat 2017
Ders Programı25 Eylül 2016
FİNAL PROGRAMI04 Mayıs 2016
Atölye / Laboratuvar
İŞ ETÜDÜ ve ERGONOMİ LAB.
Genel Bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetki, Sorumluluk Eğitimleri Hakkında yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına yetkili olan eğitim kurumlarınca sahip olmuş;

  • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları
  • Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda çalışma hayatını teftiş eden müfettişler
  • Teknik öğretmenler
  • Biyolog, kimyager veya fizikçi unvanlarına sahip olanlar
  • Üniversitelerde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans, Ön Lisans programlarından birine sahip olanlar
  • Bu durumda yukarıda sayılan bölüm ve programlardan mezun olmayan ancak herhangi bir Lisans Programından mezun olan adaylar 2 yıllık Örgün veya Açık Öğretim İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümümlerinden mezun oldukları takdirde ve bu alanda Tezsiz Yüksek Lisans yapmaları durumunda B Grubu Uzmanlık Sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu