Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 
ANA SAYFATIP FAKÜLTESİ
Duyuru / Doküman
Genel Bilgiler

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji A.D.

Fizyoloji canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Tek hücreli canlılarda yaşamsal faaliyetler tek hücre içerisindeki organeller tarafından gerçekleştirilir. Çok hücreli canlılarda aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birleşerek sistemleri, sistemler de birleşerek canlı organizmayı oluştururlar. İşte tüm bu dizgelerin işleyişi fizyolojinin konusudur.
Fizyolojinin temel özelliği, incelediği sistemlerin statik değil dinamik olmasıdır. Hücrelerin işlevleri, yakın çevresindeki değişikliklere bağlı olarak sürekli değişir. Her canlı hem iç değişikliklerden hem de etkileşim içinde olduğu dış ortamın değişikliklerinden etkilenir. Bu nedenle, canlıdaki fizyolojik reaksiyonların çoğunun temel amacı, iç ortamdaki fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır. Bugün fizyologlar, hücre, doku ve organlardan elde ettikleri bilgilerin ışığında, canlının canlılığını nasıl sürdürdüğünü ve bir bütün olarak çevresine nasıl uyum sağladığını araştırırlar.

Bu bağlamda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı 1989 yılında kurulmuştur.
15.6.1993 te Uzman Dr. Hüseyin Beydağı göreve başlamış ve 1994 te Anabilim dalı başkanlığına atanmıştır. Yine bu yılda Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Fizyoloji Anabilim dalında lisansüstü eğitime başlanmıştır.
Anabilim Dalımızda şu anda 1 Profesör, 1 Doçent, 1 yardımcı doçent ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerince Tıp Fakültesi'nin yanı sıra Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Beden eğitimi Yüksek Okulunda lisans düzeyinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü düzeyde fizyoloji dersleri verilmektedir.
Ayrıca anabilim dalımıza bağlı Deney Hayvanları Ünitesi ve Deneysel Cerrahi Araştırmalar Laboratuvarı bulunmakta ve burada deneysel araştırmalar sürmektedir.

 

AKADEMİK PERSONEL:

PROF.DR. RAMAZAN BAL

PROF.DR. ŞENİZ DEMİRYÜREK

DOÇ.DR. DAVUT SİNAN KAPLAN

DR. ÖĞR. ÜYE. NADİDE ÖZKUL DOĞRU

DR. ÖĞR. ÜYE. CANER YILDIRIM

DR. ÖĞR. ÜYE. AHMET SARPER BOZKURT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu