Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
ANA SAYFATIP FAKÜLTESİ
Genel Bilgiler

Anabilim dalımız 1992 yılında Yrd. Doç. Dr. Levent Elbeyli tarafından kurulmuştur. Tek yataklı bir servisten günümüzde toplam 23 servis yatağı, 4 ara yoğun bakım yatağı ve 3 yoğun bakım yatağı olan bir klinik haline gelmiştir. Dr. Levent Elbeyli 1996 yılında Doçentlik unvanını, 2002 yılında da Profesörlük unvanını almıştır. Bu arada 1997 yılında Dr. Bülent Tunçözgür öğretim görevlisi olarak göreve başlamış, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör olmuştur.
Kliniğimize değişik zamanlarda katılan öğretim üyelerinden Dr. Cumhur Sivriköz halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Profesör olarak akademik yaşamını sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana toplam 8 hekim arkadaşımızı Göğüs Cerrahisi uzmanı olarak sağlık çalışanları camiasına katmıştır. 
Dr. Ahmet Feridun Işık 2005 yılında, Dr. Maruf Şanlı ise 2006 yılında daha önce çalıştıkları yerlerden ayrılarak kliniğimiz kadrosuna katılmışlardır. Halen anabilim dalımızda 2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi akademik olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Kurulduğu yıllardan itibaren yapılan çalışmalarla, verilen emeklerle yıllık ameliyat sayısını ve çeşitliliğini arttırarak şu anda yılda ortalama 600 büyük ameliyat, 1200 küçük işlem ve yaklaşık 800 endoskopik girişimin uygulandığı bölgede ve ülkemizde önemli bilimsel etkinliklerde söz sahibi bir klinik olmuştur.
Göğüs cerrahisinin kapsama alanına giren her türlü cerrahi işlem yapılmaktadır. Bunlar, akciğer, trakea (soluk borusu), özofagus (yemek borusu), mediasten ve göğüs duvarı doğumsal hastalıkları ve tümörleridir.
Özellikle akciğer kanserinde çevre hastanelerde yapılması uygun olmayan riskli işlemler dikkat ve özveri ile gerçekleştirilmektedir.   

AKADEMİK PERSONEL 
Prof.Dr. A. FERİDUN IŞIK
Prof.Dr. MARUF ŞANLI
Dr. Öğr. Üye. AHMET ULUŞAN

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu