Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFAMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Genel Bilgiler

Amacımız

Enerji; üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Ayrıca enerji; Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurudur. Enerji tüketim miktarı toplumların refah seviyesinin göstergesidir.
Enerji sistemleri ise; Enerjiyi üreten, kullanım alanına sevk eden ve kullanan tüm sistemleri içerir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürdürülebilir, düşük maliyetli ve çevreyle dost bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplindir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, öncü nitelikte, ileri düzeyde bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, yaşam tarzı olarak toplam kaliteyi benimsemiş, uluslararası ilgili kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte, geniş vizyona sahip, üst düzey akademik formasyonla donatılmış lider Enerji Sistemleri Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Misyonumuz

Enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri hakkındaki teorik donanımı yüksek, çevre-enerji ilişkileri ve sürdürülebilirlik konusuna duyarlı, enerji ekonomisi ve piyasalarına hakim, gelişmekte olan teknolojileri takip eden, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Ülkenin gelecek enerji yapılanmasına yön verecek, insanlığa hizmet için bilgi üreten ve bu bilgiyi teknoloji üretimi için kullanan bir bilim merkezi olmak.

Vizyonumuz

Evrensel bilim çevrelerinde kabul gören, yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren bilimsel bir kurum olmak. Uluslararası seviyede tanınmak ve rekabet edebilmek.
Geliştirdiği projelerle büyük ve küçük ölçekte tüm sanayi kuruluşlarına yardımcı, sektörel kurumlarla ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışan, ürettiği bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunan, özel ve kamu sektöründe yaşanan sorunlara çözüm üreten modern,mühendislik yöntemleri tam olarak kullanan bir kurum olmak.
Ülkenin ihtiyaç duyduğu lider karakterde işbirliğine ve ekip çalışmasına önem veren, sistemleri analiz becerisine sahip, analitik olarak düşünebilen sorumluluk sahibi özgüveni yüksek ve iletişimi güçlü Enerji Mühendisleri yetiştirmek.
Özgün bilimsel çalışmalar yapmak ve mühendisliğin gereği olan bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu