Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Tez Yazım Kılavuzu20 Aralık 2013
Genel Bilgiler

Ekonomik ve siyasi sınırların iyice belirsizleştiği günümüz küreselleşme çağında uluslar arası ticaret ülke ekonomilerinde artan oranda önem kazanmaktadır. Bu sürecin en önemli dinamiklerinden olan enformasyon ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler bir yandan piyasalar arasında etkileşimi artırarak, diğer yandan ulaştırma olanaklarını geliştirerek Dünya ticaret hacmini yükseltmektedir. Artık geleneksel sektörlerde daha çok sayıda ürünün dış ticareti yapılırken, dijital enformasyon ürünlerinin de yaygınlaşmasıyla tamamen yeni ürünler uluslar arası ticarete konu olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu lojistik fonksiyonuna önem kazandırmıştır. Katma değerli faaliyetlerin entegrasyonuyla birlikte tedarik zinciri yönetimi firmaların verimlilik ve etkinlik odaklı çalışmalarında başlıca ilgi alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda uluslararası ticaret ve lojistik çağdaş ekonomilerde itici güç işlevi görmektedir.


Verimlilik kazanımlarıyla birlikte rekabet gücümüzün ve toplumsal refahımızı gelişmesi tüm ekonomik süreçlerin iyi yönetilmesiyle sağlanabilir. Üretimden pazarlamaya bütün aşamaların kavranması bu süreçlerin iyi yönetiminde ön şarttır. Bu çerçevede bölümümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomik faaliyetlerin tamamını net şekilde görebilmeyi sağlayacak teorik ve pratik bilgi birikimine yönelik eğitim vermeyi amaçlamaktadır.


Bu doğrultuda Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bölümde Uluslararası Ticarete ve Lojistik’e ilişkin temel bilgilerin edinimine ek olarak uygulamada yaşanan sorunları ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Uluslararası ticaret ve lojistiği tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle program oluşturulurken iktisat-işletme dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere yer verilmiştir.


Kazanan öğrencilerin isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyabildikleri lisans programının; 1. ve 2. sınıfları iktisadi ve İdari Bilimler'in temel derslerini içermektedir. Bu sınıflarda iktisadi analiz için gerekli temellerin inşa edildiği mikro ve makro ekonomi gibi ve iş idaresi için gerekli pazarlama muhasebe gibi alanlardan dersler bulunmaktadır. 3 ve 4 sınıflar ise temel bilgilerin üzerine bina edilecek olan uluslararası ticaret ve lojistik derslerini içermektedir. Bu sınıfların müfredatı öğrencilerin lojistik ya da dış ticaret alanlarından birinde uzmanlaşmasına fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır.


Lisans programından mezun olan öğrenciler lojistik ve dış ticaret sektörlerinde uzman/yönetici olarak çalışmanın yanında kamu sektöründe kanunların kendine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına kavuşacaklardır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu