Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Atölye / Laboratuvar
Tekstil Atölye/LaboratuarTekstil Atölyesi/Laboratuarı
Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

     

              1997-1998 eğitim-öğretim yılında G.M.Y.O.'na bağlı olarak açılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren İKMEP programı kapsamında hazırlanan yeni tekstil teknolojisi müfredatı pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır. I.Öğretim 60 ve II. Öğretim 60 öğrenci olmak üzere her yıl 120 öğrenci öğrenim görmek için bölümümüze gelmektedir. Tekstil Teknolojisinde öğrencilere sektörel bazda teorik ve pratik olarak tekstil atölye ve laboratuarlarında öğrenim verilmektedir.

                   Tekstil sektörü; ülkemizde, ekonomi ve ihracatın lokomotifi durumundadır. Ayrıca yüksek istihdam yapısından dolayı devlet tarafından desteklenen ve özel ilgi gösterilen bir sektördür. Yalnız, günümüzde hızla yükselen uluslararası rekabet koşullarından dolayı bazı alanlarda sıkıntılar baş göstermiştir. Firmaların bir kısmı teknolojisini yenileyememekte, önemli bir kısmı ise teknolojisini kullanacak yetişmiş teknik eleman bulamamaktadır. Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır.  

              Ülkemizdeki tekstil sektöründe artık klasik terbiye, iplik ve dokuma alanlarına yatırım yavaşlamıştır. Şu an teknik tekstiller ve tekstilin ileri teknoloji alanlarına yatırım hızlanmıştır. Bu alanlara yatırımın, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha da hızlanacağı tahmin edilmektedir. Bu alanların kalifiye, teknik personel ihtiyacı çok fazla olacaktır. Dolayısıyla mesleki teknik eğitim almış personel ihtiyacı doğacaktır. Programımızın amacı da bu gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin ve şehrimizin lokomotif sektörü olan Tekstil sektörünün ara eleman ve tekniker ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine faydalı olmaktır. .

Programın Amacı:

             Tekstil alanlarında görev alabilecek ve üretim sektörünün ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte öğrenci yetiştirilmesi hedeflenen programın amacı; tekstil sektörüne yönelik eğitimini aldığı temel bilgileri üretime dönüştürebilen, üretim öncesi planlama ve tasarım yapabilen, tekstil terbiyesi, iplik üretimi, dokuma üretimi, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerileri ile yenilikleri takip eden ve gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

               Programdan mezun olanlar '' Tekstil Teknikeri '' ünvanını alarak gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda tekstil sanayiinin ilgili dallarında orta kademe yönetici, işletmelerin üretim hatları ile eğitim departmanlarında çalışma olanağına sahiptirler. Özel sektörde çeşitli fabrikalarda çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini de açabilirler. Bu meslekteki ilerleme kişinin yeteneği ölçüsünde gerçekleşir. Gelecek vadeden bu alanda, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsur da, sürekli gelişim ve eğitimdir. Teknolojinin hızla gelişmesinin yanı sıra çok değişken ve hareketli olan tekstil sektöründe kişi, sürekli olarak yenilikleri takip ederek kendini geliştirmelidir. Kendini yenilemeyen kişinin bu alanda ilerlemesi mümkün değildir. Mesleki başarıya göre, müşteri temsilcisi, üretim şefi ve yöneticiliğe kadar yükselebilirler.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu