Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
EGET Vakfı Bursu19 Eylül 2019
TESYEV Bursu10 Eylül 2019
TEV Bursu09 Eylül 2019
NEW CURRICULUM08 Eylül 2019
Erasmus Yönergesi15 Mart 2017
Course Prerequisites02 Şubat 2017
Atölye / Laboratuvar
Temel Elektrik Mühendisliği LaboratuvarıElektronik LaboratuvarıElektromekanik Enerji Dönüşüm LaboratuvarıKontrol Sistemleri LaboratuvarıProgramlanabilir Mantık Kontrol LaboratuvarıTelekomünikasyon LaboratuvarıMikrodalga ve Anten LaboratuvarıGüç Elektroniği LaboratuarıYüksek Voltaj Araştırma LaboratuvarıMikroişlemci LaboratuvarıBilgisayar LaboratuvarıAlet Bakım ve Tamir MerkeziSayısal Tasarım Laboratuvarı
MÜDEK

Elekrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öz Görev ve Görüşü

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün II. Öğretimi de kapsayan genel misyonu üç temele dayanır: öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet. Bölümümüzün öğretim politikası hem I. öğretim hem II. öğretim öğrencilerimizin ayrım gözetilmeksizin ve aynı çaba ile mühendislik bilgi ve becerisine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu temellere bağlı olarak, Bölümümüzün ilk misyonu öğrencilerini, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin tüm ana dallarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, üstün nitelikli olarak yetiştirerek, profesyonel yaşamlarında üretken, sürekli öğrenen ve lider kişiler olmalarını, evrensel mühendislik bilgileri ile donatılmalarını sağlamaktır.

      Araştırma ve toplumsal hizmet (bilimsel ve sosyal)  misyonlarıyla ilgili olarak, mezunlarımızın akılcı, yaratıcı ve etkili olarak çalışmaları için yeteneklerini ve beklentilerini geliştirmelerinde, şimdiki ve gelecek teknolojik ihtiyaçlara gerçekçi ve yenilikçi çözümler üretmelerinde, sosyal ve bilimsel alanlarda liderlik rolü üstlenebilmelerinde onlara yardımcı olmak için mezunlarımızı geniş bilimsel ve sosyal zeka ile  donatmayı amaçlamaktayız. Ayrıca toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde tutularak bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmak, dış bağımlılığımızı azaltmak, teknoloji ve bilgi ihraç eden altyapıyı kurabilecek insanlar yetiştirmek temel hedeflerimizden en önemlileridir.


Elekrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

      Bölümümüz lisans programları (I. Öğretim ve II. Öğretim) eğitim amaçları üç ana başlık altında toplanmıştır:

EA1. Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal/uluslararası özel sektör kuruluşlarında, mühendislik, üretim, operasyon, yönetim gibi değişik kademelerde görevler üstlenebilecek mühendisler yetiştirmek,

EA2. Üniversite, kamu ve ulusal/uluslararası özel sektör kurum ve kuruluşlarında, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek mezunlar yetiştirmek,

EA3. Kendi firmalarını kurabilecek girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek.


Elekrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5: Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ7: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi

PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu