Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 
ANA SAYFA
Duyuru / Doküman
Atölye / Laboratuvar
Tekstil Atölye/LaboratuarTekstil Atölyesi/Laboratuarı
Ders Künyesi
Ders Adı
İŞLETME YÖNETİMİ I
Ders Kodu
TBS006
Ders Açıklama
Ekonomik sistemler, Arz ve talep, Üretim maliyeti, Tüketici ve üretici, Milli gelir, İstihdam, İşsizlik, Gelir dağılımı, Dış ticaret, İş fikri geliştirme süreci, İşletme kavramı, İşletme türleri, Teşebbüs, Girişimci, Girişim türleri (franchising, leasing vb.), Yenilikçilik, Yatırım ve yatırım türleri, Pazar kavramı, Yapılabilirlik etütleri, İşletme–çevre ilişkileri, İşletmenin çevreye ve çevrenin işletmeye etkileri, İşletmenin kuruluş yeri, Kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler, Hukuksal yapılarına göre işletmeler, Tek kişi işletmesi, Ortaklıklar, Kamu işletmelerinin hukuksal yapısı, Kapasite, Maliyet, Gelir ve gider kavramı, İşletme kuruluş işlemleri.
Ders Kredi
2
ECTS
2

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu