Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
ÖĞRENCİ İŞLERİ D. BŞK. 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
ANNOUNCEMENT 31 Ağustos 2015
Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

MİSYON:

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile önkayıt-yetenek ve Lisansüstü mülakat sınavları ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması.

VİZYON:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Üniversitemizin Öğrenci Özlük ve Akademik İşlevlerini, Kamu İç Kontrol Sistemi çerçevesinde standartlara uygun olarak, etkin bir biçimde gerçekleştirerek kaliteli hizmet sunma ilkelerini hedef alan yeni kamu yönetimi anlayışını benimseyip uygulamaya geçirmektir.

Daire Başkanı, İdari Teşkilatın başı Genel Sekretere bağlı olarak çalışır.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 4 Bilgisayar İşletmeni, 10 Memur (biri Başkan Sekreteri), 5 Sözleşmeli personel ve 1 hizmetli personelden oluşmaktadır.

GÖREVLERİ:

 

Ökkeş ÇAM

Daire Başkanı

Öğrencilerin özlük ve akademik işlevlerini Yasa, Yönetmelik ve Üniversite Yetkili Organlarınca alınan kararlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

 

Nuran ÖZSOYLU

Şube Müdürü

Daire Başkanına bağlı olarak çalışır, personelin sorumluluğunda bulunan Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüklerine bağlı bölümlerdeki öğrencilerin özlük ve akademik işlemlerinin, Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini takip eder,

İlgi alanlarına göre; Strateji Geliştirme, Personel, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıkları ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışmak.

Öğrencilere, akademik işlemleri ile ilgili verilen; Öğrenci Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, onaylı belge fotokopisi, transkript gibi belgelerin onaylanması.

Öğrencilerin akademik-özlük işlemleri ile ilgili kurum içi ve dışı yapılan yazışmaların kontrolü ve parafe edilmesi.

 

Mete YILDIRIM

Şef

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüleri öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi, ÖSYM, İstatistik, öğrenci katkı payı işlemleri (otomasyona yönelik) ile Öğrenci Otomasyon Programı kontrolörü.

 

M.Arzu GÖÇTÜ

Memur

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Yasemin KAMIŞ

ŞEF

ÖSYM, Öğrenci Otomasyon Programı kontrolörü ve Kalite Yönetim Temsilciliği.

 

Fatma BUDAK

Şef

Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi (İngilizce) öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi ile

 

Ayça KALEOĞLU

Memur

Mühendislik Fakültesi; Elektrik Elektronik ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Sevinç ŞEREF

Memur

Mühendislik Fakültesi; İnşaat, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri, Mimarlık Fakültesi,  öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi ve Başarı İstatistiği.

 

İsmet KAYA

Sözleşmeli Memur

Mühendislik Fakültesi; Makine ve Fizik Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.KYK ve burs işlemlerinin yürütülmesi.

 

Emine YUVAL

Memur

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Arkeoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin  yürütülmesi.

 

Selcan ARAR

Sözleşmeli Memur 

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Biyoloji, Kimya, Matematik bölümü öğrencilerinin özlük ve akademik işlemleri

 

İbrahim H. FERHAT

Bilgisayar İşletmeni

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Seda ÖZANKA

Sözleşmeli Memur

Eğitim Fakültesi öğrencilerinin özlük ve akademik işlemleri ile Disiplin ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

 

Canan DAĞ

Sözleşmeli Memur

Mimarlık Fakültesi ve Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi Bölüm öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. Ayrıca İstatistik Sorumlusu

 

Ayşe YAĞIZ

Memur

İstatistik Sorumlusu

 

Hıdır AKTEKE

Memur

İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Mehmet TÜMTÜM

Memur

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.Malzeme alımı ve bakım-onarım işlerinin yürütülmesi.

 

Bayram GÖRMEZ

Memur

Gaziantep Meslek Yüksekokulu; Elektrik, Gıda Kalite Kontrol, Makine, Otomotiv, Otomotiv Teknolojisi, Gıda Teknolojileri, ,  Elektonik Haberleşme Teknolojisi, Gaz ve Tesisat Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Pazarlama

Esme TOPAL

Memur

Bankacılık ve Sigortacılık ,Elektronik  Teknolojisi,Endüstriyel Elektronik,İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi,Dış Ticaret,İnşaat Teknolojisi,Bölümü ile bu bölümlerde bulunan İkinci Öğretim öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Ercan ÖZTÜRK

Memur

Gaziantep Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,  Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tekstil Teknolojisi,  İşletme Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve bu bölümlerde bulunan ikinci öğretim  öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Doğan ÇALKAYIŞ

Memur

Gaziantep Meslek Yüksekokulu , Büyük, Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, , , Giyim Üretim, Mekatronik, Radyo ve Televizyon Teknolojisi,Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Çocuk Gelişimi,  Bölümü ile bu bölümlerde bulunan İkinci Öğretim öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Ertuğrul SERÇE

Şef

Sağlık Hizmetleri MYO, Turizm ve Otelcilik MYO öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi.

 

Şerif ÖCÜK

Bilgisayar İşletmeni

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi. Tahhakkuk işlemlerinin yürütülmesi. 

 

Özgül UYSAL

Başkan Sekreteri

Telefon akışını yürütmek, gelen-giden evrak işlemlerinde ilgili görevliye yardımcı olmak.

 

Mustafa TOPALBEKİROĞLU

Hizmetli Personel

Gelen-giden evrak işlemlerinin ve diploma dağıtım işlemlerinin yürütülmesi.

 

A.Burcu MIHÇIOĞLU

EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLAMACISI

Yabancı Uyruklu ve Erasmus öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi, çevirilerin yapılması.

 

Müjde BİRCAN

Sözleşmeli Memur

Yabancı Uyruklu ve Erasmus öğrencilerinin özlük ve akademik işlemlerinin yürütülmesi, çevirilerin yapılması.

 

Murat YILMAZ

Sözleşmeli Memur

Öğrenci Belgesi, Transcriptlerin başvuruların alınması, belgelerin çıkartılması onaylatılması ve öğrencilere dağıtımının sağlanması.

 

5018 SAYILI KANUNCA MEVZUATIMIZA GİREN İÇ KONTROL SİSTEMİYLE İLGİLİ HAZIRLANAN PLAN

AMAÇ: Faaliyetlerde etkinlik, verimlilik ve disiplinin sağlanması.

Bu plan ile görevleri yürütmede ekonomiklik, verimlilik, etkinlik, yenileşme, saydamlık, öğrenciye duyarlı kaliteli hizmet sunma kriterleri belirlenmiştir.

Bütünlük, kurallara uygunluk, dürüstlük ile birlikte etkinlik, kalite ve öğrenci odaklı hizmet, gelişim ve esneklik gibi ilkeler benimsenecektir.

Personel kendini bireysel sorumluluk içinde, sistemin bir parçası olarak görecektir.

Verilen hizmet ile ilgili öğrenci gerektiğinde bilgilendirilecek, sorusu/sorunu çözüme kavuşacaktır. (Öğrenciye hesap verilecektir.)

Personel kurallara ve prosedürlere uygun davranacak, yaptıkları işlerin sonuçlarından sorumlu tutulacaklardır.

Verilen hizmet, Kalite Yönetim Sistemine uygun işlemleri de kapsayan sistem odaklı olacaktır.

İŞ TAKİBİ:

Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Üniversite Senatosunca belirlenen Öğrenci Katkı Payı Miktarlarının sisteme girilmesi,

Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokula bağlı bölümlere alınacak öğrenci kontenjanların Bölümlerden istenerek ÖSYM'ye girilmesi.

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), ile kayda gelecek öğrenciler için boş öğrenci dosyalarının hazırlanıp, öğrenciler için hazırlanan broşürlerin temin edilerek, yeni gelen öğrencilerin kimlik kartlarıyla listelerinin hazırlanması,

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile önkayıt-yetenek ve Lisansüstü mülakat sınavları ile kayda hak kazanan adayların kayıtlarının ÖSYM ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen tarih aralıklarında yapılması,

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile, kayıtlarını yaptırmayan adayların tespit edilerek ÖSYM Başkanlığına bildirilmesi,

Kayıtlar sırasında yabancı uyruklu öğrencilere İkamet İzin Belgelerinin hazırlanması ve İl Emniyet Müdürlüğünden onay dönüşünün takibinin yapılması,

ERASMUS Programı (öğrenci değişimi) öğrencileri ile ilgili işlemlerin takip ve gereğinin yapılması,

Öğrenci Konseyi Seçim Listelerinin hazırlanması ve Konseyin her türlü malzeme ihtiyaçlarının temini,

Kendi isteği ile kayıt sildiren ve mezun olan yabancı uyruklu öğrenci bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi,

Önkayıt-yetenek sınavları ile gelen (TMDK ve BESYO) öğrencilerin kayıt bilgilerinin sisteme girilmesi,

Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt bilgilerinin sisteme girilmesi,

Öğrencilere, akademik işlemleri ile ilgili; Öğrenci Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Geçici Mezuniyet Belgesi, onaylı belge fotokopisi, transkript gibi belgelerin verilmesi.

Burs ve kredi işlemlerinin yürütülmesi. (Kurum içi/kurum dışı),

Askerlik Şube ve Askeralma Bölge Başkanlıklarına, öğrencilerin sevk tehiri ve iptallerine ilişkin işlemler,

Lisans/Önlisans programlarına Geçici mezuniyet belgesi ile kayıt yaptıranların ilgili lise müdürlüklerinden diplomalarının istenmesi,

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu