Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
 
HOMEPAGE
İLAVE İKİ DERS ALINMASI SENATO KARARI
15 February 2018 13:22:56
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES - Ahmet KARABAY

"6. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün 26.10.2017 tarih ve 28313576/010.04/56565 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu'nun 04.07.2017 tarih ve 09 nolu toplantısında oluşturulan "Eğitim Komisyonu"nun 31.10.2017 tarihli raporu incelenerek; Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında ek sınavların öğrencilerin azami eğitim-öğretim süreleri doluncaya kadar kaldırılmasından dolayı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak üzere ilaveten iki ders verilmesine ilişkin kararın ekli şekliyle kabulüne,

Design ~GAÜN WebTeam